TECHNICAL INFO ABOUT PUBLIC SERVICES
word document

Építési telek, közművek, infrastruktúra Kiépítés szintje Az igénybevételhez szükséges vevő által
elvégzendő feladatok                  fizetendő költsége
Megjegyzés
ÉPITÉSI TELEK A helyrajzi szám alapján azonosítható telkek kitűzve, bekerítetlenül, a csatlakozó utcáról közvetlen bejárással lesznek kialakítva.      
VIZELLÁTÁS A telken belül 1 m-re lezárt vezeték. Vízóra aknában mérőhely kialakítása. Rákötési díj: kb. 40.000.- Ft  
ELEKTROMOS ELLÁTÁS Az ellátási kötelezettségű 1 x 25 A energia biztosítása (átlagos családi házhoz elegendő). Földkábeles vezetékhálózat. Az elosztótól a mérőhelyig történő kiépítés.   Nagyobb energiaigény plusz költség fejében a szolgáltatótól igényelhető.
GÁZELLÁTÁS A telken belül 1 m-re lezárt vezeték. A gázvezeték végpontjától a mérőhelyig történő hálózat kialakítás. Külső téren elhelyezett mérőóra igény esetén, többletköltsége kb. 6 000 Ft A vételár magába foglalja a "Hálózat fejlesztési hozzájárulás"-t, a mérőóra biztosítását és annak felszerelési költségét.
SZENNYVIZ-CSATORNA Telken belül kb. 1 m-re tisztítóakna, csatlakozási lehetőség. Amennyiben a csatornahálózatra házi átemelővel lehetséges a csatlakozás, az átemelőt az eladó biztosítja. A hálózatra történő csatlakozás kiépítése.   Csatlakozási díj nincs.
TELEFON HÁLÓZAT Kiépítése később kerül pontosításra.      
ÚTHÁLÓZAT Szegéllyel ellátott, aszfaltozott úthálózat. Végső minősége az építkezés II. ütemében kerül kialakításra. A telekre történő bejáró megépítése.    
FELSZINI VIZELVEZETÉS A közterületen keletkezett csapadék elvezetése zárt rendszerben kerül kialakításra. Az utcák hegy felöli oldalán lévő telkek a zárt rendszerhez csatlakoztathatók. A saját telken keletkezett csapadékvíz elvezetéséről a telken belül kell gondoskodni.    
KÖZVILÁGITÁS Szabvány szerinti közvilágítás készül.