Az itt található információk elavultak, kérem látógasson el új oldalunkra.
Adószakértő
Adószakértő Netpiac - online apróhirdetés Adóklub Adótanácsadó

ADÓÜGYEIBEN FELVÉRTEZZÜK

 

SzJA

Adómentesség
Munkaruha juttatás adómentessége
Két feltétel együttes megvalósulása esetén mentes a munkaruha juttatás az Szja kötelezettség alól.
-az egyik, hogy a viselt munkaruhának megkülönböztető jellegu ruházatnak kell lennie,
-a másik pedig, hogy az az adott munkaköri feladat ellátásán kívüli viselésre alkalmatlan legyen.
Abban az esetben ha a magánszemély eredetileg utcai viselés céljára szolgáló ruházatán (pl. kosztüm, öltöny stb.) látható módon eltávolíthatatlanul feltüntetésre kerül bármely cégjelzés (logo stb.) nem valósul meg az adómentesség törvényi feltétele. Ekkor ugyanis az említett ruházat az adott munkaköri feladat ellátásán kívüli (pl. a munkakör jellegéből adódóan utcai) viselésre is alkalmas.
(1999/135. APEH iránymutatás) (Szja tv. 1. számú melléklet 9.2 d) pontja)

Költségek
Autópálya bérlet
A kifizető által a dolgozó részére vásárolt autópálya bérlet minden esetben adóköteles természetbeni juttatásnak minősül függetlenül attól, hogy azt munkába járásra, vagy a saját gépjármű üzleti célú használatára tekintettel kapja a dolgozó.
Ha a dolgozó veszi meg az autópálya bérletet, akkor
-a saját személygépkocsi üzleti célú használata esetén - miként a személygépkocsi üzemeltetésével kapcsolatos hasonló költségeket is - a neki fizetett költségtérítéssel szemben az autópálya bérlet (a dolgozó nevére szóló számlával) igazolt költségét az üzleti utak arányában érvényesítheti. (ebben az esetben a munkáltató nem bérletet ad, hanem költségtérítést fizet.)
-a saját gépjárművel történő munkába járás nem minűsül üzleti célnak, mivel ezt magáncélú használatnak kell tekinteni [Szja. tv. 25/2/ bek. b) pont], így ezen utak arányában az autópálya bérlet akkor sem számolható el, ha azt a dolgozó veszi meg (az ő nevére szól a számla). (1999/74. APEH iránymutatás) (Szja tv. 27. §, 69. §)

Tanulmányi költségek elszámolása I.
A munkáltatónál elszámolt tanulmányi költségei akkor tekinthetők a vállalkozás érdekében történő ráfordításnak, ha
-a tanulmányokkal kapcsolatos kiadásokat igazoló számlák a munkáltató nevére szólnak,
-a felek előzetesen tanulmányi szerződést kötöttek (amelyben a munkavállaló vállalja, hogy tanulmányainak befejezését követően előre meghatározott ideig a munkáltatónál marad és emellett a munkavállaló olyan iskolai képzésben részesül, amely a munkakör betöltéséhez szükséges).
Ha az elozőekben meghatározott feltételek együttesen nem valósulnak meg és a munkáltató nevére szóló számlák alapján a tanulmányi költségeket mégis elszámolja, akkor adóköteles természetbeni juttatás címén 44 százalékos személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. A természetbeni juttatás és annak adója a Tao. tv. szerint vállalkozás érdekében felmerült költségnek minősül.
Ha azonban, a tanulmányi költségeket a munkavállaló nevére szóló számlák alapján térítette meg a munkáltató, akkor az így kifizetett összeg a munkáltatónál visszafizetési kötelezettség nélkül adott juttatás, amellyel az adóév végén a Tao. 8. § (1) bekezdés n) pontja alapján az adóalapot növelni kell. A magánszemély esetében a megtérített költség egyéb összevonandójövedelemnek minősül.
Ha a tanulmányokat folytató magánszemély
-a kifizetovel nem áll munkaviszonyban,
-személyesen nem végez munkát és
-nem is választott tisztségviselő,
de ezen magánszemély tanulmányi költségeit a kifizető a névre szóló számla alapján viseli, akkor az elszámolt költség természetbeni juttatásnak minősül és a kifizetőt 44 százalékos személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség terheli. (1999/12. APEH iránymutatás)

Tanulmányi költségek elszámolása II.
A munkavállaló, a személyesen közreműködő tag és a választott tisztségviselő (továbbiakban: munkavállaló) munkáltatónál elszámolt tanulmányi költségei akkor tekinthetők a vállalkozás érdekében történő ráfordításnak, ha
-a felek előzetesen tanulmányi szerződést kötöttek (amennyiben a munkavállaló vállalja, hogy tanulmányainak befejezését követően előre meghatározott ideig a munkáltatónál marad és emellett a munkavállaló olyan iskolai képzésben részesül, amely a munkakör betöltéséhez szükséges) vagy
-a munkavállalót a munkáltató a munkakör ellátása érdekében írásban kötelezi a tanulmányok elvégzésére (pl. munkaszerződésben, munkaköri leírásban, munkáltatói utasításban).
Feltéve mindkét esetben, hogy a tanulmányi költségeket igazoló számlák a munkáltató nevére szólnak. (1999/165. APEH iránymutatás)


Cégautó Adó