KÖZMŰVESÍTÉS

Az Önkormányzat a Réz-hegy aljai lakóövezetet a közművesítés során olyan csatlakozási méretekkel tervezte, melyre az általa eredetileg a tartalék területre elképzelt tanulmányterv szerinti igényeket, és ez által a tartalék terület hasznosítását biztosítani tudja.

Úthálózat:
A terület a Réz-hegy lakóterületen kiépített, 6,5 m széles, kopóréteggel is ellátott aszfaltozott út továbbépítésével érhető el. Az út padkával ellátott, az utakon keletkező csapadékvíz elvezetését zárt csatorna-rendszerrel oldottuk meg.
Az úthálózatnál kb. 150 m hosszú szakasz kiépítésére van szükség a Diósaljai telek határáig.

Vízhálózat:
Szintén a Réz-hegy lakóterület irányából továbbvezethető tekintettel arra, hogy a területen körhálózat épült, megfelelő átmérőkkel. Ugyancsak innen biztosítható a kötelező tüzivíz-hálózat ellátása.
A vízhálózatokat kb. 110 m-el kell továbbvezetni.

Felszíni vízelvezetés:
A Réz-hegy területén két rendszerű vízelvezetést építettünk meg. A zártkerti övezet lábánál nyíltárkos megoldás biztosítja a csapadékvíz összegyűjtését, a terület szélén lévő Bodzás-patakba vezetve. A terület többi
részéről zárt rendszerű felszín alatti vízelvezetés gondoskodik, mely kapacitásában biztosítja a tartalék területek északi részének felszíni vízelvezetését.
A csapadékvíz elvezetés csatlakozást kb. 150 m hosszan kell megépíteni.

Szennyvízhálózat:
A szennyvízhálózat Réz-hegy lakóparki rendszere szintén alkalmas kapacitását tekintve a tartalék terület meghatározott bővítésének fogadására.
A szennyvíztisztító telep viszont 5 önkormányzat közös tulajdona, mely az önkormányzatoknál folyó területfejlesztések miatt bővítésre szorul, nem utolsó sorban az alcsútdobozi fejlesztések miatt. Az önkormányzatok a szennyvíztisztító fejlesztésének szervezését már elkezdték, a beruházásra várhatóan 2003-ban sor kerül. Ebben a fejlesztésben a Diós alját kiszolgáló területet 120 m3 / nap terheléssel tervezik. A szennyvíztisztító kapacitás biztosítására a hasznosítás érdekében az Önkormányzat kötelezettséget vállal.
A szennyvízhálózat rákötésére szintén kb. 150 m csatornahálózatot kell megépíteni a megfelelő tisztító nyílásokkal.

Elektromos ellátás:
Az ÉDÁSZ szakembereivel illetve a Réz-hegy lakóövezet tervezőjével konzultálva a Diós alja elektromos ellátása – alapvetően a feszültségesések elkerülése érdekében – célszerűen a terület hozzávetőlegesen közepén elhelyezett trafoállomástól látható el. Ez a terület déli részén áthúzódó 20 kV-os kábel nagyfeszültségű részének föld alatt vezetett kiváltásával lenne praktikusan megoldható.
Az ÉDÁSZ ilyen jellegű fejlesztéseihez ún. "energia ellátási zsűri" határozata alapján adja hozzájárulását, melyben meghatározza a hálózatfejlesztés mértékét, és ez kötelezettségvállalási értékű.

Gázellátás:
A területen a Dél-dunántúli Gázszolgáltató Rt. a gázellátás gazdája. A gáz vonatkozásában az elektromos ellátáshoz hasonló felmérésre, tervegyeztetésre és zsűrire kell, hogy sor kerüljön. A tervezőkkel és a szolgáltatóval történő egyeztetés arra a megállapításra jutott, hogy ellátható a Réz-hegy, a terület végéig elvitt gerincvezetékéről. Ez kb. 200 m vezeték megépítését jelenti.
Többlet igény esetén a terület nyugati oldalánál lévő Dózsa György utca gerincvezetékének bővítésére, illetve annak továbbvitelére van lehetőség.

Telefon-infofalu:
A telefonhálózat alépítményei a Réz-hegy lakópark kapcsán szintén kialakításra kerülnek, mely tartalmazza a telefonhálózat Diós aljai területre vonatkozó tartalék vezeték odavezetésének lehetőségét is. A telefonszolgáltató jelenleg a MATÁV, mely most is a településen folytat fejlesztést, de a Diós alja vonatkozásában az igények kielégíthetőségének pontosítására van szükség.
Az ún. INFO-FALU kiépítése a telefon és Internet használaton túl lehetőséget nyújtana ingyenes belső telefonrendszer, beléptető rendszer, térfigyelő- biztonsági- és tűzjelző rendszer, épület felügyeleti, segélyhívó rendszer, kábel TV kialakítására is.