INGATLAN FELMÉRÉS
Önkormányzati ingatlanok felmérési, értékelési feladatainak ellátása.

A kormány, vonatkozó 48/2001. (III.27.) sz. rendelete értelmében, az önkormányzatoknak felül kell vizsgálni ingatlanvagyonukat, annak számviteli- és vagyonnyilvántartását, mert 2003-ban ezen információkból a jelenleginél jóval részletesebb
 • EU komform
 • statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeik lesznek. Ezeknek az a célja, hogy tükrözzék az ingatlanok valós természetbeni állapotát. A felmérést és értékelést indokolja az is, hogy az ingatlanok döntő többsége (70-90 %-a) eddig érték nélkül szerepelt az önkormányzatok számviteli-statisztikai nyilvántartásaiban, s néha számottevő eltérés van a földhivatali információktól is.

  A kormány e jelentős feladatkörhöz részletes módszertani útmutatót mellékel, tanfolyami oktatásokat szervez.

  Ezen tanfolyamok a legtöbb esetben nem pótolhatják az adott feladathoz szükséges szakértelmet, illetve az elvárt igények szerinti, meglehetősen bonyolult adatok megállapításához szükséges ismereteket.

  Ezért ajánljuk ezen szolgáltatásunkat, melyre a napi aktualitások ismeretéig bezárólag, több mint 1 évtizedes önkormányzati tapasztalatok mellett vállalkozunk. A feladat elvégzése kapcsán az önkormányzatoknak is reálisabb ismeretei lesznek a valóságos ingatlanvagyonról, mely információ gazdasági tevékenységüket segíti.

  A megoldandó feladatok:               
 • követelményelemzés,
 • döntés a végrehajtandó feladatokról,
 • kivitelezés
  munkafázisokra bonthatók.

  Az előkészítő, követelményelemzési fázisban az alábbi feladatokat kell minimálisan elvégezni:

 • az önkormányzat jelenlegi vagyon-nyilvántartási, statisztikai beszámolóinak áttekintése;

 • a felmérendő, értékelendő ingatlanok típusainak, közelítő darabszámának meghatározása;

 • dokumentáció hiányában helyszíni felmérés szükségességének feltárása;

 • a felmérendő ingatlanokból van-e kiemelt kategóriájú, melyről részletes szakvélemény készítése szükséges;

 • a már felmért, megbecsült értékkel rendelkező ingatlanoknál szükség van-e aktualizálásra, ezeknek mennyi a várható darabszáma.

  Döntés az önkormányzat és cégünk közös egyetértésével az elvégzendő feladatokról, melyet szerződéskötés követ.

  A végrehajtási fázisban elvégzendő feladatok, teljes körű kivitelezés esetén:

 • a felmérés és értékelés körébe bevont önkormányzati vagyon-nyilvántartási, statisztikai információkból, műszaki dokumentációkból, tételes adatgyűjtés, kódolás;

 • a földhivataltól bekért tulajdoni lapokkal adategyeztetés;

 • a közművállalatok nyilvántartásainak adategyeztetése az önkormányzati adatokkal;

 • lényeges adateltérések, függőben lévő, rendezetlen, kideríthetetlen műszaki, jogi problémák miatti tényhelyzet írásbeli rögzítése;

 • a rendelet és kitöltési útmutatója alapján előírt, adatlapok formájában történő számítógépes adatfeldolgozás;

 • a felmért és rendezett ingatlanok értékének megállapítása a kiadott módszertan szerint;

 • a felmérendő ingatlanoknál helyszíni felmérés, adatfelvétel;

 • szükséges mértékig konzultáció a hatóságokkal, szakterületek illetékeseivel;

 • az aktualizálandó ingatlanok adategyeztetése, felmérése, értékelése;

 • a rendeletben előírt módon a felmért és értékelt ingatlanvagyon ingatlanonkénti tényadatainak adatlap formátumra történő nyomtatása, dokumentáció fűzése, átadása nyomtatott formában és adathordozón;

  Teljesítés időpontja, pénzügyi feltételek

  Teljesítés időpontja: a szerződéskötést, illetve a hatóságoktól okirat, vagy állásfoglalás beszerzését, illetve helyszíni szemlét követő 30-60 munkanap, a feladat volumenének, az információk és a konzultációs partnerek rendelkezésre állásának függvényében.

  Pénzügyi feltételek: Ha a követelményelemzés után szerződéskötésre nem kerül sor, külön díjazásra és költségtérítésre nem tartunk igényt.

  A javadalmazás nem függ a vizsgált ingatlanok értékétől. Az a munkaráfordításokkal, a felmért, értékelt ingatlanok volumenével arányosak. Külön elszámolás szerint költségtérítési igényünk: útiköltségre, általunk beszerzett okiratok számlával igazolt költségére vonatkoznak.

  Ha a követelményjegyzék szerint becsülhető a volumen
  (amennyiben valamennyi kivitelezési fázist el kell végezni):
  maximum 35.000.- Ft / db + Áfa
  Részfeladatok elvégzése esetén arányosan csökken a díj.

  Ha a volumen nem becsülhető a munkaráfordítások szerint: 55.000.- Ft / munkanap + Áfa

  Személygépjármű utazási költségtérítése: 50.- Ft / km + Áfa