GAZDASÁGI TANÁCSADÁS
Véleményünk szerint a tanácsadó feladata nem szűkülhet le arra, hogy máshol már bevált módszerek szakszerű, de automatikus lemásolását támogassa bármely önkormányzatnál.

Ezért munkánkat minden esetben az adott település egyedi lehetőségei feltárásával kezdjük.

Ennek során a település vezetőinek, szakapparátusának közreműködésével felmérjük a gazdálkodási szempontból jelentős helyi adottságokat.

Ezeket összevetve a tágabb környezet (pl. kistérség) lehetőségeivel, meghatározzuk azokat a fejlesztési irányokat, melyek hosszabb távra megalapozhatják a település fejlődését, annak meghatározó elemivé válhatnak. Amennyiben e célok találkoznak a képviselő-testület egyetértésével, javaslatot teszünk a szükséges és lehetséges források megteremtésének módjára. Mivel a külső források megszerzésének rendszerint feltétele valamilyen mértékű saját forrás rendelkezésre állása, ezért a szolgáltatásunk keretében elsősorban erre helyezünk súlyt. Elemezzük az önkormányzat gazdálkodását, intézményei működését, javaslatot teszünk a saját forrás előteremtésének módjára.

Megítélésünk szerint gazdasági tanácsadói szolgáltatásunk így teljes körű, de természetesen szívesen állunk rendelkezésre bármely részelem megvalósításában.

Érdeklődését megköszönve ajánlom figyelmébe további szolgáltatásainkat.


Üdvözlettel:

Szabados Anett
ügyvezető