LINKEK

Állami szervek
Országgyűlés:
www.mkogy.hu
www.kkapcsolat.hu
www.alarmix.org/ecology

Kormány, minisztériumok:
www.kancellaria.gov.hu       (Miniszterelnöki Hivatal)
www.b-m.hu                           (Belügyminisztérium)
www.gm.hu                             (Gazdasági Minisztérium)
www.im.hu                              (Igazságügyi Minisztérium)
www.kovim.hu                        (Közlekedési és Vízügyi Min.)
www.eum.hu                          (Egészségügyi Minisztérium)
www.fvm.hu                            (Földművelésügyi és Vidékfejl. Min.)
www.ism.hu                           (Ifjúsági és Sport Minisztérium)
www.om.hu                            
www.ktm.hu                           
www.khvm.hu            
www.honvedelem.hu              
www.szcsm.gov.hu                 
www.nkom.hu            
www.meh.hu/PM                   
www.asz.gov.hu/ASZ 
www.koszbeszerzes.hu           
www.meh.hu                          
www.nbh.hu                           
www.meh.hu/nekh                  
www.meh.hu/pharekoord       

Hivatalok
www.fold.hivatalok.hu
www.fish.fomi.hu
www.takarnet.hu
www.apeh.hu

www.valasztas.hu
www.obh.hu
www.geomedia.hu/autonomia
www.tdc.hu/ontar.html

www.tiszanet.hu/cimtar
www.kozjegyzok.hu
www.mokk.hu

Pályázatok
www.celodin.org
www.eip.szabinet.hu
www.pafi.hu
www.sansz.ngo.hu